Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä seksuaalirikosten osalta rikoksen rangaistusasteikkoja on muutettava selkeämmäksi ja kovemmiksi.

23.10.2015

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry

Kannanotto 27.8.2015

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä seksuaalirikosten osalta rikoksen rangaistusasteikkoja on muutettava selkeämmäksi ja kovemmiksi. Nykyisellään tuomiot ovat liian lieviä, eivätkä vastaa nykyihmisen oikeuskäsitystä siitä, miten rikoksesta saa ansaitsemansa tuomion. Riittävät tuomiot vähentävät myös oman käden oikeutta ja ylläpitävät osaltaan yhteiskuntarauhaa.

 Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset esittävät, että raiskauksesta tuomitaan aina ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomioiden välillä ei saisi olla tulkinnanvaraa, vaan tuomion tulee olla selkeästi määritelty.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat kannanotossaan, että uhrin kärsimys tulee ottaa oikeudessa tuomiota annettaessa nykyistä paremmin huomioon. Ehdollinen vankeusrangaistus ei ole mielestämme oikea rangaistus suhteessa teon vakavuuteen. Siksi Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä raiskauksesta tulee aina tuomita ehdottomaan vankeuteen.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat myös raiskauksen ja törkeän raiskauksen luokittelua poistettavaksi. Nämä termit nykyisellään halventavat uhria ja haittaavat hänen toipumistaan. Raiskaus on aina raiskaus.

Asian saama julkisuus tuomion lieventämisen perusteena on seikka, joka Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä tulee ottaa uudelleentarkasteluun. Julkisuus ei voi toimia lieventävänä asianhaarana seksuaalirikoksissa.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Satu Koskinen

Puh.044-9895030

satu.koskinen@turku.fi