Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

17.1.2017

Suomi on yksi maailman parhaista maista asua ja elää. Tasa-arvon kannalta suurimpia ongelmakohtia Suomessa ovat palkkaerot, sukupuolten eriytyneet alat ja ammatit, lähisuhdeväkivalta sekä miesten suuret hyvinvointierot. Tasa-arvon edistäminen yleisesti ja vastuu tasa-arvo-ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta on valtioneuvostossa kaikkien ministereiden ja ministeriöiden tehtävä. Useilla päätöksillä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia miesten ja naisten asemaan yhteiskunnassa.

Suomalaisista naisista 47 prosenttia on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen, kertoo tuore EU-tutkimus. Viimeksi kuluneen vuoden aikana väkivaltaa on kokenut kymmenen prosenttia suomalaisnaisista. Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pyritään  kaikin keinoin ennaltaehkäisemään.

 

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään rakenteellisena ongelmana, jonka juuret ovat sukupuolten välisessä epätasa-arvossa ja valtasuhteissa. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta sekä yksityisessä että julkisessa tilassa on ihmisoikeusloukkaus. Kansalaisjärjestöjen on naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä edistettävä naisten itsemääräämisoikeutta ja voimaantumista. Prostituutio ja ihmiskauppa ovat vakavia naisiin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä on huomioitava naisten väliset erot ja moninaisuus.

 

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus). Sopimuksen asettamat velvoitteet on toteutettava kunnolla ja erityisesti väkivallan uhrien palveluihin on panostettava nykyistä enemmän.

 

Kokoomusnaiset edellyttävät välittömiä toimia seuraavien asioiden varmistamiseksi

  • Turvakodeille ja matalan kynnyksen palveluille on osoitettava riittävä rahoitus.
  • Turvakotiverkosto on laajennettava kansainvälisten suositusten mukaiseksi.
  • Väkivallan uhreja auttava valtakunnallinen 24/7 puhelinpalvelu on otettava käyttöön.
  • Sovittelun käyttöä lähisuhdeväkivaltarikoksissa on tarkoin harkittava ratkaisukeinona
  • Lähisuhdeväkivalta on otettava huomioon määrättäessä lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista. Väkivallan vastaisen työn yhteensovittamiseksi on perustettava tehokas koordinaatioelin.

 

Kokoomusnaiset seuraa päätöksentekoa, edellyttää selkeitä, pikaisia toimia tilanteen turvaamiseksi.

 

Lisätiedot:

Elina Suonio-Peltosalo

Salon Kokoomusnaisten puheenjohtaja

044 0477 287

 

Satu Koskinen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja
044 9895 030