Huolenpitoa yhteisestä merellisestä ympäristöstä

10.12.2017

Suomea pidetään sekä edelläkävijänä ympäristöteknologiassa että vastuullisena luonnonvarojen käyttäjänä. Saaristomeri on kuitenkin edelleen erityinen ongelma-alue.  Meren tila on pääosin vain tyydyttävä. 

Itämereen kulkeutuu ravinteita ja haitallisia aineita mm. teollisuudesta, maataloudesta ja asutuksen hajakuormituksesta. Kuormitus kulkeutuu mereen myös rannikkoa kauempaa ilmaperän laskeumana ja sisämaasta jokien kautta. Saaristomeren tilan parantaminen edellyttää siten vielä paljon myös Suomelta.

Lisääntyvä ravinteiden määrä kasvattaa meren sisäistä kuormitusta kasvillisuuden ja eliöiden kiihtyvän kasvun johdosta. Kierre on valmis, kun pohjan hapen hävitessä yhä enemmän ravinteita vapautuu mereen.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö on kokonaisuus, jossa ihmisten asuin- ja vapaa-ajan ympäristöt ovat tasapainossa ympäristön kanssa. Hyvä elinympäristö on myös ekologisesti kestävä.

Meillä on niin kuluttajina, päätöksentekijöinä, elinkeinoelämän edustajinakin mahdollisuus valinnoillamme vaikuttaa ratkaisevasti Saaristomeren tulevaisuuteen. Esimerkiksi ravinteiden ja raaka-aineiden kiertotalouden kautta voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta ympärillemme. 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset haluavat kehittää toimia ympäristön tilasta huolehtimiseksi. Vastuullisessa toiminnassa tulee kyetä ennakointii, sillä jo tapahtuneiden ympäristövaurioiden korjaaminen on usein kallista ja aivan liian usein mahdotonta. Näin toimien varmistamme puhtaamman ympäristön myös lapsillemme.

Lisätietoa:

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

Satu Koskinen

p. 044 9895 030

 

Naantalin Kokoomusnaiset ry

Kristiina Sunell

p. 044 7904921