Kannanotto: Aikuiskoulutustukea pitää kehittää, ei lakkauttaa

1.11.2023

Uudessa hallitusohjelmassa panostetaan vahvasti resursseja koulutuksen osalta etenkin
varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tämä suunta on oikea. Kokoomus on kuitenkin jo
pitkään korostanut jatkuvan oppimisen tärkeyttä. Riittävä koulutustaso ja osaaminen vahvistavat
yksilön hyvinvointia ja työllistymistä tuoden siten perusturvaa elämään.
Uudessa hallitusohjelmassa esitetään työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen lakkauttamista
elokuun 2024 alusta alkaen. Sitä on perusteltu erityisesti säästöillä, sillä tuen lakkauttaminen
pitäisi mahdolliset tuensaajat töissä ja nostaisi näin työllisyysastetta. Tuen saajista suurimman
osan on sanottu olevan jo valmiiksi korkeasti koulutettuja. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen
(Etla) raportin mukaan aikuiskoulutus ei yleensä juuri nosta heidän myöhempää työllisyyttään tai
palkkaansa.
Työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tiettyjen alojen, kuten varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan,
työvoimapulan näkökulmista katsoen, esitämme, että aikuiskoulutustukea ei pidä lakkauttaa
kokonaan, vaan kehittää sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi aikuiskoulutustuen
ehtojen tulisi olla sellaiset, että tuki voi auttaa niitä, jotka eivät ole onnistuneet kiinnittymään
työelämään. Eläketurvakeskuksen vuoden 2022 tietojen mukaan mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt olivat yleisimpiä syitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle.
Työn kuormituksella on keskeinen vaikutus hyvinvointiin. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen
koettu vaikuttavuus -tutkimuksen mukaan jopa 58 prosenttia vastaajista oli hakeutunut
opiskelemaan aiempien työtehtävien kuormittavuuden vuoksi. Vastaajista 66 prosenttia koki, että
opintovapaa vaikutti työssä jaksamiseen merkittävän positiivisesti opintojen jälkeen. Vaikutukset
korostuivat erityisesti nuorempien vastaajien kohdalla.
Yhteiskunnan nopea muutosprosessi edellyttää jokaiselta jatkuvaa oppimista. Enää ei riitä se, että
on yli 20 vuotta sitten opiskellut itselleen ammatin tai hankkinut korkeakoulutuksen. Nykyisin
täytyy pysyä mukana muuttuvassa yhteiskunnan kehityksessä ja olla valmis jatkuvasti
opiskelemaan ja kehittämään itseään. Esimerkiksi perheelliselle asuntovelalliselle
aikuiskoulutustuki tai vastaavantyyppinen järjestelmä on ollut erittäin tärkeä mahdollisuus lisätä
koulutustasoaan ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Jaana Kiviluote, puheenjohtaja, Itä-Turun Kokoomusnaiset ry


Iina Antinluoma, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry


Julkaistu Turun Sanomat 20.9.2023  ja Seutusanomat 28.9.2023