Kannanotto: Hedelmöityshoidot takaisin Kela-korvausten piiriin

16.10.2023

Suomessa syntyy vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku kiihdyttää muutenkin nopeaa väestön ikääntymistä. Suomi on jäänyt syntyvyydessä jo huomattavasti jälkeen muista pohjoismaista ja maamme kuuluu maailman ikääntyneimpiin. Syntyvyyden lasku ja väestörakenteen muutos aiheuttavat haasteita hyvinvointivaltion rakenteille ja palveluiden rahoitukselle. Yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä koetellaan. 

Tahaton lapsettomuus koskettaa Suomessa joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa - noin 300 000 henkilöä. Se on monelle lasta hartaasti toivovalle yksi elämän suurimmista kriiseistä, jolla on monia negatiivisia vaikutuksia ihmisen elämään. Lapsettomuus on lisääntynyt, mutta varmaa syytä sille ei ole osoitettu. Yksi tärkeimmistä syistä näyttää kuitenkin olevan lasten hankkimisen siirtyminen myöhemmälle iälle.

Lapsettomuuden hoitomenetelmät ovat kehittyneet ja hoitotulokset parantuneet. Suomessa noin viisi prosenttia lapsista syntyy hedelmöityshoidoilla ja lähes puolet kaikista hedelmöityshoidoista on tehty yksityisillä klinikoilla. Siitä huolimatta edellinen hallitus poisti vuoden 2023 alussa yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset myös hedelmöityshoitojen osalta. Tämä sulkee mahdollisuuden hoitoon monilta lapsettomuushoitoja tarvitsevilta, koska julkisen puolen hedelmöityshoidot ovat ruuhkautuneet vuosien jonoiksi ja hoitokriteerit ovat muun muassa iän suhteen tiukemmat kuin yksityisellä.

Matalan syntyvyyden Suomessa täytyy kaikin käytettävissä olevin keinoin edistää lapsitoiveen toteutumista sitä haluaville. Hedelmöityshoitoihin panostaminen on terveystaloustieteen tutkimusten pohjalta kustannustehokkainta syntyvyyteen ja perhesuunnittelupolitiikkaan vaikuttamista. Hoidot kasvattavat lapsilukua ja korjaavat väestön vanhenevaa ikärakennetta tehokkaasti sekä vähentävät tahattoman lapsettomuuden aiheuttamia henkilötason vaikutuksia. Siksi yksityisen puolen hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset tulee palauttaa ja korvauksen tasoa tulee korottaa ennen korvauksen poistamista käytössä olleesta tasosta.


Iina Antinluoma
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset, puheenjohtaja

Anu Aaltonen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset, varapuheenjohtaja


Julkaistu Turun Sanomat 24.10.2023 ja Seutusanomat 25.10.2023