Kannanotto: Kehitetään nuorten talousosaamista

6.11.2023

Suomalaisten maksuvaikeudet ovat tilastojen mukaan pahenemassa ja velkaantuminen nopeutumassa.
Noin joka seitsemännellä suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä. Yllättävät arjen menot, elämäntilanteen
muutokset ja monet asiat, joihin ei itse voi vaikuttaa, voivat johtaa velkaongelmiin. Lainarahan saaminen ja
kuluttaminen on kuitenkin helppoa. Oman talouden hallinta saattaa nopeasti muuttuvassa maailmassa olla
vaikeaa. Rahaongelmat aiheuttavat stressiä ja pahimmillaan mielenterveyden haasteita sen lisäksi, että
niillä voi olla suuria vaikutuksia ihmisen arkeen ja toimeentuloon. Ongelmiin tulee tarvittaessa saada apua
ja tukea, mutta myös osaamista tarvitaan raha-asioiden hoitamiseen.


Talousosaaminen on osa elämänhallintaa ja tärkeä kansalaistaito, jota ilman ei tule toimeen. Suomalaisten
talousosaaminen on keskitasoa muihin OECD-maihin verrattuna. Suomalaisten nuorten talousosaaminen
on kuitenkin heikompaa kuin heitä vanhemmilla henkilöillä. Siksi on hienoa, että tuoreessa
hallitusohjelmassa on päätetty panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen.


Taloustaitojen opettaminen on kodin ja koulun yhteinen tehtävä. Kaikki lapset ja nuoret eivät kuitenkaan
ole lähtökohdiltaan samanarvoisessa asemassa. Moni vanhempi ei pysty puutteellisten tietojensa,
taitojensa tai mahdollisuuksiensa takia edistämään lapsensa taloustaitoja. Koulujen ja oppilaitosten rooli
taloustaitojen opettamisessa on silloin oleellisen tärkeää. Mitä aiemmin taloustaitojen opettaminen
lapselle aloitetaan, sitä varmemmin ihmisen oppii huolehtimaan omasta taloudestaan. Tärkeää on saada
opetusta jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla koulutusasteilla.


Yhdenkään nuoren ei pitäisi ajautua tilanteeseen, jossa hän ei pysty hallitsemaan raha-asioitaan. Nuorten
taloustaitojen edistämisellä ja avoimemmalla rahasta puhumisella luodaan edellytyksiä hyvään elämään
pitkälle aikuisuuteen.

Iina Antinluoma
pj., Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry


Anu Aaltonen
Piritan Kokoomusnaiset ry
vpj., Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry


Julkaistu Turun Sanomat 19.08.2023 ja Salon Seudun Sanomat 19.08.2023