Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen valtakunnallinen toimintamalli

28.4.2024

Valtiovarainministeriön julkaiseman maahanmuuton tilannekatsauksen mukaan Suomen
taloudellisen huoltosuhteen odotetaan heikentyvän tulevina vuosina merkittävästi.
Maahanmuuttoa pidetäänkin keskeisenä tekijänä Suomen elinvoimaisuuden ja
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Maahanmuutto voidaan nähdä yhtenä
mahdollisuutena vahvistaa myös kuntien elinvoimaisuutta. Vastaavasti kunnilla on tärkeä
tehtävä maahanmuuttajien kotouttamisessa, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
vahvistamisessa sekä eri väestöryhmien välisten hyvien suhteiden edistämisessä.


Tilastokeskuksen mukaan ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on perinteisesti ollut
matalampi kuin Suomessa syntyneiden, mihin pääosin on ollut syynä ulkomailla
syntyneiden naisten heikko työllistyminen. Naiset ovat miehiä useammin tulleet Suomeen
perhesyistä, olleet perheenperustamisiässä ja jääneet kotiin hoitamaan lapsia.


Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että ”työelämässä aliedustettujen
ryhmien, kuten vammaisten, romanien, eri maahanmuuttajaryhmien ja
maahanmuuttajanaisten, työelämään osallistumisen lisäämiseksi toteutetaan
toimintaohjelma”. Tätä tukee hyvin elokuun 2023 lopussa julkaistu Valtioneuvoston
tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä sisältäen 23
konkreettista toimenpidettä. Maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille edistetään
toimenpiteillä, jotka vähentävät työelämän ja uraohjauksen sukupuoli- ja etnisiä
stereotypioita sekä edistävät tasa-arvoa perheissä. Kokoomuksen Naisten Liitto on
osaltaan vaikuttanut yli 100 muun kansalaisjärjestön kanssa tiedonannon valmisteluun.


Kunnissa on laadittu maahanmuuttajien kotouttamisohjelmat ja tehty myös konkreettisia
toimenpiteitä. Isoimpiin kaupunkeihin on perustettu International House -keskuksia, jotka
kokoavat yhteen kotoutumista edistäviä ja tukevia neuvonta- ja ohjauspalveluja, jotka
houkuttelevat myös kansainvälisiä osaajia. Palveluita tarjotaan monikielisesti ja
monikanavaisesti matalalla kynnyksellä.


Turussa erityisesti maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja työllistymisen edistämistä on
pilotoinut ansiokkaasti Daisy Ladies ry jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Heidän
toimitiloissaan myös kouluttamattomat naiset harjoittelevat erilaisia töitä työpajoissa ja
saavat laadukasta suomen kielen opetusta. Kun kielitaito on riittävällä tasolla, naiset
ohjataan opintojen pariin ja sitä kautta työelämään.


Daisy Ladies ry kehittää jatkuvasti toimintaansa huomioiden maahanmuuttajanaisten
henkilökohtaisista kohtaamisista saatuja kokemuksia. Erittäin tarpeelliseksi on
osoittautunut toimitiloissa oleva matalan kynnyksen neuvontapiste muun muassa
väkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville naisille. Kannatamme vahvasti Daisy Ladies
ry:n toimintamallin laajentamista kuntiin, joissa asuu paljon maahanmuuttajanaisia.


Jaana Kiviluote, puheenjohtaja, Itä-Turun Kokoomusnaiset ry
Anu Aaltonen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry


Julkaistu Turun Sanomat 31.03.2024