Presidentinvaalit 2024

27.1.2024

Presidentinvaali Suomessa 2024

Suomen tasavallan presidentti, Republiken Finlands president, on Suomen kansan valitsema valtionpäämies.
Tasavallan presidentti valitaan välittömillä, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla syntyperäisistä Suomen
kansalaisista 6 vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi
peräkkäiseksi toimikaudeksi.


Presidentinvaalissa ehdokkaan voi asettaa viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa ehdokaslistoiltaan
vähintään yhden kansanedustajan eduskuntaan saanut rekisteröity puolue sekä myös vähintään 20.000
äänioikeutetun muodostama valitsijayhdistys. Jos kukaan ehdokkaista ei saa sunnuntaina 28.1.2024
toimitettavissa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 uusi vaali.
Ennakkoäänestys 17.-23.1.2024. Toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024. ( www.vaalit.fi )


Tasavallan presidentin valitsemisesta sekä hänen tehtävistään säädetään perustuslaissa. Perustuslaki on
Suomessa kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan
keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet. Perustuslaki myös turvaa yksilön perusoikeudet. Valtiovalta
Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.


Presidentin valtaoikeuksiin tehtiin muutoksia vuonna 2000 perustuslakiuudistuksen myötä. Erityisesti hänen
valtaansa sisäpolitiikassa rajoitettiin. Hallituksen muodostus on tullut eduskuntakeskeiseksi ja presidentin rooli
on jäänyt vähäiseksi.


Valtaa on siirretty valtioneuvostolle ja pääministerille, joka on noussut presidenttiä merkittävämmäksi
päätöksentekijäksi esimerkiksi hallitusta muodostettaessa. Valtioneuvosto tarkoittaa ministeristöä, hallitusta,
yleistä hallitusvaltaa käyttävää toimielintä. Se koostuu pääministeristä, jonka eduskunta valitsee ja muista
ministereistä, jotka tasavallan presidentti pääministerin ehdotuksesta nimittää. Hallitus vastaa EU:n tehtävien
päätösten kansallisesta valmistelusta ja tämän työnjaon mukaan pääministeri edustaa Suomea EU:n
valtionpäämiesten huippukokouksissa. Naton (North Atlantic Treaty Organization) huippukokouksissa pöydän
ääressä on tasavallan presidentti.


Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston (hallituksen) kanssa ja
on puolustusvoimien ylipäällikkö. Hän edustaa Suomea Euroopan neuvostossa, YK:ssa sekä valtiovierailuilla
eri puolilla maailmaa puhuen arvokkaiksi kokemiensa asioiden sekä niiden käytännön toimien edistämisen
puolesta.


Suomen presidentit 1919 – 2024
Ståhlberg, Kaarlo Juho 1919-1925, Relander, Lauri Kristian 1925-1931, Svinhufvud, Per Evind 1931-1937,
Kallio, Kyösti 1937-1940, Ryti, Risto 1940-1944, Mannerheim, Carl Gustaf Emil 1944-1946, Paasikivi, Juho
Kusti 1946-1956, Kekkonen, Urho Kaleva 1956-1981, Koivisto, Mauno Henrik 1982-1994, Ahtisaari, Martti
Oiva Kalevi 1994-2000, Halonen, Tarja Kaarina 2000-2012, Niinistö, Sauli Väinämö 2012-2024.


koonnut eri lähteistä
Iina Antinluoma, Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry, hallituksen jäsen