Kannanotto: Lasten syrjäytyminen

26.3.2019

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset: Lasten syrjäytyminen
 
Suomessa on pitkään oltu huolissaan lasten syrjäytymisestä. On todettu, että konkreettisia keinoja syrjäytymisen ehkäisyssä voivat olla esimerkiksi koulujen, sosiaalitoimen ja järjestöjen tekemä yhteistyö.  
Tanskalaisessa tutkimuksessa (https://doi.org/10.1073/pnas.1807504116) on todettu, että viheralueiden vieressä varttuneilla lapsilla on aikuisena merkittävästi pienempi riski altistua mielenterveysongelmille. Seurantatutkimuksen kesto oli 28 vuotta ja se keräsi tietoja noin yhdestä miljoonasta tanskalaisesta.  
 
Tutkimuksessa todettiin, että luonto suojasi lapsen mielenterveyttä silloinkin, kun perhe oli heikossa sosiaalisessa tai taloudellisessa asemassa tai perheenjäsenillä oli mielenterveysongelmia. Lähipuistot ja viheralueet lisäävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Ne voivat myös edistää lapsen kognitiivista kehitystä. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat mielenterveyteen.  
Voimme hyödyntää tätä tutkimustietoa myös Suomessa, missä meillä on tarjolla todella upea, puhdas ja monipuolinen luonto. Esimerkiksi Raisiossa on upeita ulkoilupaikkoja ja monenlaista retkeily- ja harrastetarjontaa. Löytyy niin keskuspuistoa, metsäalueita, luontopolkuja, pyöräilyreittejä, koirapuistoja, kuntoilupuistoja ja unohtamatta keskustan katuja. Näihin kaikkiin me voimme yhdessä kehittää kunto- ja virkistystoimintaa sekä aktivoida erilaisilla tempauksilla uusia lapsia ja perheitä mukaan. Myös koulut ja päiväkodit voisivat tulevaisuudessa vielä enemmän hyödyntää ympärillä olevaa luontoa. Perheiden ja erityisesti lasten aktivointi on tärkeä voimavara tulevaisuudessa.
Katsomme Kokoomusnaisissa, että nyt tarvitaan uusia toimia lasten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Ehdotamme, että kunnissa lisättäisiin luonnon hyödyntämistä lasten ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, mm. lisäämällä kunto- ja virkistystoimintaa puistoihin ja viheralueille.  
 
 
Lisätiedot:
 
Malla Rannikko-Laine Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja 040 7213429
 
Päivyt Suhonen Raision Seudun Kokoomusnaiset ry:n hallituksen jäsen 044-978 5910