Kannanotto: Nuorille tukea elämänhallintaan

12.8.2019

Suomessa lapsilla on apuna vanhemmat, koulut, neuvolat ja terveydenhuolto, mutta itsenäistyvän nuoren aikuisen tulee pärjätä omillaan, niin tiedoillaan kuin taidoillaankin. Itsenäistyvä nuori aikuinen haluaa ottaa vastuun elämästään, mutta kaikilla ei ole riittävää valmiutta tähän.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2019 julkaiseman ennusteen mukaan 15-24 -vuotiaiden työttömyys tulee junnaamaan tulevaisuudessa paikoillaan, noin 30 000 nuorisotyöttömän määrässä. Vaikka työllisyys on Suomessa viime vuoden aikana parantunut, monet 25-35 -vuotiaat miehet ovat ajautuneet työvoiman ulkopuolelle. Palkansaajien tutkimuslaitos arvioi, että tästä ikäryhmästä 10 000 - 20 000 ovat työvoiman ulkopuolelle kokonaan niin, että he eivät näy edes työttöminä.

 

Nuorisotyöttömyyden ratkaisemisen osana on nuorten osaamiseen panostaminen. Osaamisen puute näkyy jo peruskoulun jälkeisen elämän hallinnan puutteina; ei välttämättä osata ilmoittautua työttömäksi, hakea opiskelupaikkaa, erilaisia tukimuotoja tai apua terveydellisiin ongelmiin.

 

Nuorten avuksi on perustettu mm. Ohjaamo-toimintaa (60 kpl, tilanne 2018 lopussa) ja lukuisia

syrjäytymisen ehkäisyyn ja elämänhallintaan tähtääviä hankkeita (mm. Onni-, Vamos-, Arki haltuun

hanke). Kaikki hyviä toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja uuden elämän alun löytymiseen, mutta miten nuori löytää nämä palvelut, jos hän ei osaa edes etsiä apua?

 

Nuorten elämän ohjaamiseen tarvitaan lisää toimia jo ennen peruskoulun päättymistä. Varsinais-Suomen Kokoomusnaisissa ehdotamme, että lisätään peruskoulun yhteyteen elämänhallintaan liittyvää opastusta ja opetusta. Opastusta tarvitaan niin itsenäisen elämän aloittamiseen, kuin myös arjen asioiden tukena mm. lisäämällä koulukuraattoreita.

 

 

Lisätiedot:

 

Malla Rannikko-Laine

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja

040 7213429

 

Virpi Rahikkala

Salon Kokoomusnaiset ry:n hallituksen jäsen

045-6351206