Eläkeratkaisu heikentää koulutettujen naisten asemaa

6.11.2014

Syyskuussa allekirjoitettu työura- ja eläkeratkaisu heikentää huomattavasti korkeasti koulutettujen eläkettä. Eläkekertymät muuttuvat niin, että eläkettä karttuu koko työajalta 1,5% vuosiansioista. Nykyisin eläkekertymä on 18-52-vuotiailla 1,5% ja 53-62-vuotiailla 1,9%. Tämän lisäksi työntekijöille on maksettu ns. superkarttumaa, jos he ovat jatkaneet työelämässä 63-68-vuotiaina. Tämä 4,5 prosentin superkarttuma poistettiin ja tilalle tuli uusi lykkäyskorotus, joka ei kuitenkaan vastaa suuruudeltaan entistä superkarttumaa.

Muutoksesta kärsii ennen kaikkea naisvaltaisten alojen kuten terveydenhuollon ja sivistyspuolen ammattilaiset, koska heidän palkkansa on noususuhdanteinen uran loppupäätä kohden. Ratkaisu pienentää esimerkiksi luokanopettajan eläkettä 200 euroa ja lastentarhanopettajan jopa 400 euroa.

Naiset kärsivät ratkaisusta myös siksi, että yhä useampi korkeakoulutettu on nykyään ja tulevaisuudessa nainen. Toiseksi naisten palkkakertymä on usein pienempi perhe- ja hoitovapaiden vuoksi.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsoo, että ratkaisu ei tue koulutuksen ja tasa-arvon arvostusta eikä myöskään kannusta koulutettuja jatkamaan työelämässä eläkeiän jälkeen.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Mari Rissanen

040 521 9326

mari.rissanen@masku.fi