Omaishoidon tuen hoitopalkkion maksaminen siirrettävä kunnilta Kelalle

22.4.2015

Omaishoito mahdollistaa kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen. Omaisten lisäksi hoitajana voi olla myös muu läheinen henkilö. Omaishoito tarjoaa inhimillisen hoidon kotona ja turvaa laitoshoidon sitä eniten tarvitseville.

Omaishoidon tuella tehdyn hoitotyön laskennallinen arvo on nykyisin noin 1,7 miljardia euroa ja omaishoidon tuen kustannukset ovat noin 450 miljoonaa euroa vuodessa. Omaishoidon tuki vähentää julkisia palvelumenoja arviolta 1,3 miljardia euroa vuodessa.

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Tuen myöntämisen kriteerit ja tuen tasot vaihtelevat huomattavasti kunnittain.

Omaishoidon tuki on nykyisellään määrärahasidonnainen eli omaishoitaja voi jäädä ilman tukea, jos kunnan määrärahat ovat loppu. Jos tuen maksaisi Kela, ehdot tuen saamiselle olisivat kaikille samat kotikunnasta riippumatta.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat, että omaishoidon tuen hoitopalkkio siirretään kuntien vastuulta Kelalle. Tämä parantaa omaishoidon tuen järjestämismahdollisuuksia, takaa yhtenäiset- ja tasa-arvoiset myöntämisperusteet omaishoitajille sekä hoidettaville.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Satu Koskinen

Puh.044-9895030

satu.koskinen@turku.fi