Koulutussäästöjen keskellä on huolehdittava laadukkaasta koulutuksesta.

20.10.2015

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry

Kannanotto 19.10.2015

 

Hallitus on ilmoittanut säästävänsä koulutuksesta kuluvalla hallituskaudella. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin kohdistuvat säästöt valtiontalouteen ovat yhteensä noin 641 miljoonaa.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ovat huolissaan säästöjen vaikutuksista koulutuksen laatuun. Koulutuksemme laatu nojaa ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja sitä kautta laadukkaaseen opetukseen riittävin paikallisin resurssein.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat kannanotossaan, että koulutuksen järjestäjien tulee jatkossakin huolehtia, että opetuksessa säilyy monipuolisuus sekä laatu. Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kunnallisella päätöksenteolla turvataan laadukkaat paikalliset olosuhteet ja erikoisluokkien säilyminen jatkossakin. Erikoisluokilla tarkoitetaan kieli-, musiikki-, matematiikka-, liikunta- ja kuvataideluokkia.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ovat huolissaan säästöjen kohdentamisesta erikoisluokkatoimintaan. Erikoisluokilla on oma erityinen merkityksensä koulutustarjonnassa ja myös erityisen luonteensa vuoksi ne ovat tasapuolisesti kaikkien lasten saatavilla taustasta riippumatta. Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsovatkin, että erikoisluokkatoiminnan tulee jatkua kunnissa olemassa olevien käytäntöjen mukaan ja mahdolliset säästöt tulee etsiä muualta rakenteita tarkastelemalla sekä asioita uudella tavalla tehden.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Satu Koskinen

Puh.044-9895030

satu.koskinen@turku.fi