Tasa-arvonäkökulman huomioiminen työelämässä ja yhteiskunnan rakenteiden uudistamisessa

23.10.2015

Tasa-arvolla tarkoitetaan työelämässä ja yhteiskunnan rakenteissa sitä, että Suomessa on lain mukaan naisilla ja miehillä samat oikeudet. Perustuslaki velvoittaa edistämään työelämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa sukupuolten tasa-arvoa.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset haluavat ilmaista huolensa tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnassamme.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsovat, että palkkaerot, mahdollisuudet vanhempainvapaan pitämiseen, naisiin kohdistuva väkivalta, hoivavastuun kasautuminen naisille sekä sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat ovat esimerkkejä tasa-arvon toteutumattomuudesta yhteiskunnassamme.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat kannanotossaan, että tehtäessä yhteiskunnan rakenteisiin muutoksia huomioidaan tasa-arvonäkökulma sekä vaikutukset naisten asemaan.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä nykyisen hallituksen on pidettävä tasa-arvonäkökulma mielessä, kun leikkauksista päätetään. Leikkauksien on kohdistuttava yhtä lailla molempiin sukupuoliin ja edellä mainitut tasa-arvo-ongelmat pitää ottaa huomioon, ja niitä pitää pyrkiä aktiivisesti ratkaisemaan.

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Satu Koskinen

Puh.044-9895030

satu.koskinen@turku.fi