Koulukiusaamisen ehkäisemiseksi resursseja ennaltaehkäisyyn

29.2.2016

Koulukiusaaminen on vuosikymmeniä vanha vakava yhteiskunnallinen ongelma. Internet ja sosiaalinen media ovat tuoneet uudenlaisia muotoja perinteisen kasvokkain tapahtuvan kiusaamisen rinnalle.

 

Vuodesta 2003 alkaen on lainsäädäntömme ollut turvaamassa oppilaan oikeutta turvalliseen oppimis- ja opiskeluympäristöön.

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset on huolissaan koulukiusaamisesta, joka yhä on kouluissa varsin yleistä. Yhteiskunnan tilanne ja epävarmuus tulevasta sekä taloudellisten resurssien niukkeneminen ja ryhmäkokojen kasvu tuovat haasteita kouluihin ja voivat omalta osaltaan olla mahdollistamassa kiusaamista. Kiusatulle lapselle koulukiusaamisesta jää elinikäiset muistot, jopa vauriot. Kiusaaminen on aina lapselle henkilökohtainen tragedia.

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä koulukiusaaminen on asia, jonka suhteen pitää olla nollatoleranssi. Koulukiusaamiseen tulee ottaa ehdottoman kielteinen kanta ja sen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen pitää olla kouluissa riittävät valmiudet. Myös tietoon tulleet kiusaamistapaukset tulee selvittää ja seurannan tulee olla kunnossa.

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaatii kannanotossaan, että kouluille jaettavissa resursseissa huomioidaan riittävästi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn vaikuttavat tekijät sekä kiusaamiseen puuttumisen, selvittämisen ja hoidon kustannusten että kiusatun oppilaan jälkihoidon osalta. Ennaltaehkäisy on aina yhteiskunnalle kannattavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin itse kiusaamisen aiheuttamien traumojen hoito. 

 

Lisätiedot:

Satu Koskinen, p. 044-9895030

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja