Vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet omaan kotiin ja palveluihin

18.4.2016

Valtioneuvosto on tehnyt vuosina 2010 ja 2012 periaatepäätökset kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisestä asumisesta ja palveluista linjaten tavoitteet vuoteen 2020 asti, jolloin laitosasuminen loppuisi kokonaan. Nyt valtioneuvosto on asettanut tavoitteen karsia kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita säästöjen saamiseksi. Keinoina on esitetty, että vammaisten asumista, palveluja ja laitosasumisen lakkauttamista koskevat periaatepäätökset kumotaan ja periaatepäätösten keskeiset tavoitteet yhdistetään uuteen periaatepäätökseen.

 

Tällöin vammaisten yksilölliseen asumiseen liitetyt laatusuositukset ja tavoitteet vammaisten henkilöiden yhdenvertaiseen oikeuteen omasta kodista ja osallisuudesta yhteiskunnassa eivät toteudu. Erilaisten erityisryhmien asumisen yhdistäminen tai asunnon jakaminen toisen henkilön kanssa tai asumisyksikköjen sijoittaminen samalle tontille eivät tue vammaisten henkilöiden yksilöllistä asumista, eikä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Riski uuslaitostumiselle on näin ollen suuri ja vastoin YK:n vammaissopimusta, jonka ratifiointia Suomi on viimeinkin saamassa toteutettua.

 

Varsinais- Suomen kokoomusnaiset pitää tärkeänä, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja valinnanvapaus asumiseen sekä osallisuuteen yhteiskunnassa mahdollistetaan tukemalla heidän elämäntaitojaan ja voimavarojaan yksilöllisen tuen ja palvelujen toimilla.

 

Varsinais-Suomen kokoomusnaiset vaatii kannanotossaan, että vammaisten henkilöiden yksilöllinen asuminen ja palvelu on turvattava tulevaisuudessakin siten, että heille varmistetaan samanlaiset yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet omaan kotiin ja tarvitsemaansa tukeen, kuin valtaväestöllekin.

 

Lisätiedot:

 

Marika Metsähonkala                                                                   

Turun Kansallisseuran Naisten puheenjohtaja                  

p. 050 511 6514

 

Satu Koskinen

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

p. 044 9895 030