Kotitalousvähennyksestä tiedottaminen

9.10.2016

Kotitalousvähennystä saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito ja perusparannustyöstä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

Vuoden 2016 verotuksessa veroa maksava henkilö, joka ostaa ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä työtä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Jos henkilö palkkaa työntekijän työsuhteeseen, vähennys on 15 % maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Omavastuu on 100 euroa. Vähennys tehdään verosta. Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa.

Hallituksen esityksen mukaan vuonna 2017 prosenttiluvut ovat nousemassa 50 %:iin ja 20 %:iin.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsoo kannanotossaan, että vaikka kotitalousvähennys on ollut käytössä jo useita vuosia, niin sitä ei kuitenkaan osata vielä täysimääräisesti hyödyntää. Erityisesti kotona tapahtuva hoiva- ja hoitotyö on jäänyt vähemmälle huomiolle, sillä kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös oman tai puolison vanhempien auttaminen, esimerkiksi hankkimalla siivousapua. Tässä olisi myös yksi keino uusien työmahdollisuuksien tarjoamiseen.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaatii kannanotossaan parempaa tiedottamista kotitalousvähennyksestä ja siihen oikeuttavista töistä, jotta kotitalousvähennys saadaan laajemmin käyttöön.

 

Lisätiedot:

Anne Järvinen

Halikon Kokoomusnaiset ry

0405726153

 

Satu Koskinen

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

044 9895 030