Nuorten perustason mielenterveyspalvelut turvattava Sote-uudistuksen yhteydessä

5.9.2016

Eri tutkimusten perusteella on arvioitu, että noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä (THL). Ne ovat myös koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Kyseessä on siis sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti merkittävä työ- tai opiskelukykyä heikentävä asia.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsoo, että nuorten perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota Sote-uudistuksen yhteydessä.

Nuorten mielenterveyspalvelut on järjestetty vaihtelevasti eri kunnissa. Hoitoketjun mukaisesti palvelut ovat jaoteltavissa perustason ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Perustason palveluja ovat mm. koulupsykologien, -kuraattoreiden, -terveydenhoitajien vastaanotot, erityis- ja etsivä nuorisotyö, sekä mahdolliset psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot. Palvelujen saatavuus on kirjavaa eri kunnissa.

Terveyskeskuksen tai muun perustason psykiatristen sairaanhoitajien palveluja ei monessa kunnassa ole välttämättä ollenkaan nuorille.  Edelleen koulujen oppilashuollossa yhtä työntekijää kohden olevat oppilasmäärät vaihtelevat suuresti niin, että käytännössä työmäärä voi estää tehokkaan puuttumisen mielenterveyttä uhkaavassa tilanteessa. Hoidon porrastuksen mukaisesti erikoissairaanhoidossa hoidetaan vakavammat mielenterveyden häiriöt.

Varhainen puuttuminen voi estää ongelmien pahenemisen, jopa varsinaisten mielen sairauksien synnyn. Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaatii, että Sote-uudistuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorten mielenterveyden häiriöiden varhaiseen puuttumiseen vahvistamalla lähellä tuotettuja helposti saatavilla olevia matalan kynnyksen palveluja.

 

Lisätiedot:

Tuula Stenström

Piritan Kokoomusnaisten puheenjohtaja

0407175015

 

Satu Koskinen

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

044 9895 030