Päihdeäidit saatava hoitoon

16.2.2017

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaatii päihdeäideille subjektiivista oikeutta pakkohoitoon.

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Suomessa syntyy joka vuosi yli 600 vauvaa, joilla on äidin päihteidenkäytön aiheuttamia vaurioita tai vammoja. Noin viidentuhannen sikiön terveys on vuosittain vaarassa äidin päihderiippuvuuden takia. Esimerkiksi vakavasta alkoholioireyhtymästä kärsivillä lapsilla on kasvuviivästymiä, elinten epämuodostumia, muutoksia kasvojen piirteissä ja keskushermoston toimintahäiriöitä, eikä näitä vaurioita pystytä tunnetuin hoitomenetelmin parantamaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetään lapsen henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytyksien turvaamista mahdollisimman täysimääräisesti. Lapsella on myös saman sopimuksen mukaisesti oikeus erityiseen suojeluun heikon ja haavoittuvan asemansa vuoksi. Kun odottavan äidin päihteidenkäytöllä on todettu olevan mittavia haittoja syntymättömälle lapselle, ei kehittymisen edellytyksien turvaamisen voida siten sanoa toteutuvan, mikäli äidin päihteidenkäyttöön ei viimekädessä pakkokeinoin puututa.

Päihdeongelmaisiin äiteihin erikoistuneiden hoitopakkojen vähäisyyden ongelma on merkittävä, oli sitten kyse päihdeäitien vapaaehtoisesta - tai pakkohoidosta. Päihdeongelmaisten äitien hoitoon tulisikin ohjata lisää resursseja, ja välitön pääsy vapaaehtoiseen hoitoon pitäisi turvata. Myös ongelmien ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota: valistustyötä raskaudenaikaisen päihteidenkäytön haitoista on lisättävä, ja keskustelu ehkäisynkäytön edellyttämisestä esimerkiksi korvaushoidon yhteydessä aloitettava. Käypä hoito –ohjeissa esimerkiksi huumepotilaiden kohdalla kehotetaan ainoastaan keskustelemaan raskauden ehkäisystä, eli mitään ehkäisyhoidon automaattista määräämistä päihdepotilaille ei ole suositeltu. Myös merkittävä osa päihdeäitien kumppaneista on päihdeongelmaisia – tärkeää olisi myös perheeseen kuuluvan päihdeongelmaisen kumppanin oikea ja asianmukainen hoito samaan aikaan äidin kanssa.

Kokoomusnaiset vaativat, että tilanteissa, joissa vapaaehtoiset hoitomuodot eivät tavoita päihdeäitiä, ja äidin oma tahtotila ei riitä päihteistä erossa pysymiseen, mahdollisuus pakkohoitoon on olemassa.