Pääsykokeet säilytettävä polkuna korkeakouluopintoihin

25.4.2018


Lukiota käydään keskimäärin kolme vuotta. Näiden vuosien aikana oppilas näyttää osaamisensa kokeissa ja muissa suorituksissa saaden niistä kurssiarvosanoja. Tästä uurastuksesta opiskelija saa käteensä lukion päättötodistuksen. Tämän todistuksen arvoa on laskettu haettaessa jatko-opintoihin ja vastaavasti ylioppilastodistusta painotettu. Vaikka yo-kirjoitukset mittaavatkin koko lukion opiskelua, ne ovat vain yksi suoritus. Ylioppilastodistuksen lisäksi useimmilla aloilla järjestetään myös pääsykokeet. Erillisten kokeiden avulla voidaan mitata myös kyseisen alan motivaatiota.

 

Nyt on alettu keskustella pääsykokeiden tarpeellisuudesta ja niiden vähentämisestä sekä lakkauttamisesta. Tämä suuntaus on osin huolestuttava. Hakiessaan tietylle itseään kiinnostavalle alalle, opiskelija osoittaa tarvittavaa motivaatiota panostaessaan pääsykokeisiin. Näin korkeakouluihin saadaan innostuneita ja alasta kiinnostuneita opiskelijoita. Tämän katsomme tuottavan nopeasti valmistuvia opiskelijoita ja korkeatasoisia loppututkintoja.

 

Pääsykokeiden poistamisesta kärsivät erityisesti nuoret, jotka aikuistuvat myöhemmin. Ylioppilastodistuksen arvosanat saadaan yleisemmin 16-19 vuoden iässä. Nuoren ajatusmaailma ja tietojen käsitteleminen kuitenkin jatkuu vielä pitkään tämän iän jälkeenkin. Arvioisimme, että eniten pääsykokeista hyötyvät esimerkiksi ne pojat, jotka kypsyvät tyttöjä hitaammin. Pääsykokeista luopuminen kokonaan saattaa jättää ison osan alalle soveltuvia opiskelijoita rannalle. Pääsykokeet on siksi hyvä säilyttää osana korkeakoulujen valintamenettelyä, jotta niilläkin on mahdollisuus osoittaa mielenkiinto ja motivaatio alalle, joilla lukio ei olisi mennyt huipputasoisesti.

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset pitää pääsykoejärjestelmää edelleen tärkeänä tapana mitata tulevien opiskelijoiden motivaatiota. Haluamme säilyttää pääsykokeet ylioppilastodistuksen rinnalla vaihtoehtoisena polkuna korkeakouluihin.

 

 

Lisätiedot:

Malla Rannikko-Laine

040 7213429

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

 

Mari Rissanen

040 5219326

Naantalin Kokoomusnaisten puheenjohtaja