Elämänmittaiset palvelut pois kilpailutuksesta

17.5.2018


Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Kilpailutusmenettelyn seurauksena välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevilla vammaisilla henkilöillä ei ole itseään koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016 uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Vammaiset henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä.

”Pahimmassa tapauksessa henkilöt joutuvat muuttamaan omista kodeistaan tai koko tuttu henkilöstö vaihtuu kerralla kilpailutuksen seurauksena”, Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja Marika Metsähonkala toteaa.

Vammaisella henkilöllä ei ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä. Tämä on vahvistettu oikeuskäytännössä.

Vammaisten henkilöiden koko elämän mittaiset palvelut tulee järjestää ilman hankintalain mukaisia kilpailutuksia. Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Varsinais-Suomen kokoomusnaiset kannattaa hankintalain muuttamista niin, että palvelujen järjestämisestä vastaavat tahot, nyt kunnat ja tulevaisuudessa maakunnat, asettavat hinnan ja kilpailuttaa palveluntuottajat laadulla. Hinnassa voidaan ottaa huomioon vaadittavat henkilökuntaresurssit, jotka riippuvat palveluyksikköön tulevien henkilöiden avun ja tuen tarpeesta. Käyttäjällä ja hänen läheisillään tulee olla oikeus valita kilpailussa hyväksyttyjen joukosta itselleen sopivin asumispalvelu ja sen tuottaja.

 

”Mahdoton tehtävä? Ei ollenkaan. Tämä toivottavasti tulee mahdolliseksi tulevan valinnanvapauden kautta”, Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja Malla Rannikko-Laine sanoo.

 

 

Lisätiedot:

 

Malla Rannikko-Laine
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja
p. 0407213429

 

Marika Metsähonkala

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja

p. 0505116514