Tunnin juna parantaa työllisyyttä ja vähentää ilmastorasitetta

29.11.2018


Suomessa käydään ensi keväänä vähintään kahdet tärkeät vaalit. Keskeisiä kaikkien yhteisiä tavoitteita ovat hyvinvointivaltion kantokyvystä huolehtiminen, työllisyyden kasvattaminen sekä päästöjen vähentäminen.

Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku pakottavat etsimään keinoja, joilla työllisten määrää saadaan kasvatettua. Monen alan työvoimapula kertoo myös rakenteidemme jäykkyydestä. Suomessa ihmiset muuttavat huonosti työn perässä, joten liikkumista on vauhditettava muilla keinoin. Nopeat raideyhteydet suurten Etelä-Suomen kaupunkien välillä nousevat ratkaiseviksi.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt ja asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen hiilineutraalin liikenteen. Investoimalla raiteisiin päästään etenemään kohti tätä tavoitetta. Työmatkaliikenteen siirtyminen raiteille tulee houkuttelevaksi aikasäästön kautta. Samalla se lisää osaajien liikkumista ja helpottaa työllistymistä.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsoo, että nopea juna ratkaisee monta keskeistä haastettamme ja on siksi tärkeä tulevan hallituskauden tavoitteemme.