Kierrätyspisteiden lisääminen osaksi ilmastotekoja

7.5.2019

Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Siihen liittyvät suuret päätökset tehdään valtiollisilla ja maailmanlaajuisella tasolla, mutta jokainen voi osallistua omalta osaltaan kestävän kehityksen edistämiseen. Valintoja tehdään energiakulutuksen vähentämisen lisäksi kierrätysteoilla. Papereiden, pahvin, metallin, lasin ja muovin kierrätys vaatii riittävää kierrätyspisteiden määrää, mutta tällä hetkellä paikkoja ei ole riittävästi tarjolla. Varsinkin muovinkeräyspisteiden määrä on liian pieni. Tämä sekä kierrätyspisteiden liian suuret tyhjennysvälit vähentävät talouksien kierrätysintoa ja samalla ilmastonmuutoksen torjuntaa.

 

Kierrätyspisteiden ja lajitteluasemien ylläpidosta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto. Vuoden 2016 vaihteesta lähtien on ollut voimassa täysi pakkausten kierrätyksen tuottajavastuu. Vastuu paperi-, kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkausten kierrätyksestä on siten siirtynyt kunnilta tuottajille ja sitä edustavalle Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Myös Lounais-Suomen jätehuollolla on jätteen kierrätyspisteitä.

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaatii RINKI Oy:tä ja Lounais-Suomen jätehuoltoa lisäämään Varsinais-Suomen alueen kierrätyspisteitä eritoten pientaloalueille, jotta näilläkin alueilla asuvien on mielekästä kierrättää muovi. Pientaloalueilla ei tällä hetkellä ole tarpeeksi kierrätysastioita, ne on sijoitettu kauas ja kulku kierrätyspisteille voi olla hankalaa. Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaatiikin siis lisää kierrätyspisteitä, mutta myös tiheämpiä kierrätyspisteiden tyhjentämisvälejä.

 

 

Lisätiedot:

 

Malla Rannikko-Laine

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja

040 7213429

 

Eija Pajunen

Naantalin Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja

040 3004393