Kunniaväkivallan ehkäisemiseksi löydettävä vaikuttavia keinoja

28.9.2019

Mielipide

 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset:

Kunniaväkivallan ehkäisemiseksi löydettävä vaikuttavia keinoja

Kunniaväkivalta on monivyyhtinen ongelma, joka kohdistuu Suomessa useimmiten tyttöihin ja naisiin, mutta myös poikiin ja miehiin. Ihmisoikeusliiton mukaan kunniaan liittyvät konfliktit ovat osa hyvin vanhaa perinnettä. Niitä esiintyy yhteisöissä, joissa perheen ja suvun kunnian nähdään määrittyvän sen jäsenten käytöksen erityisesti tyttöjen ja naisten siveellisyyden kautta. Tämän seurauksena erityisesti naisten ja tyttöjen käytöstä kontrolloidaan. Kunniaväkivallan tunnistaminen on hankalaa eikä siihen osata tai uskalleta puuttua. Se on useimmiten henkistä – vapauden voimakasta rajoittamista ja elämästä määräämistä. Kunniaväkivaltaan voi liittyä myös fyysistä väkivaltaa.

Kunniaväkivallan uhrien määrästä ei ole olemassa tarkkaa arviota, mutta Suomessa ainakin 30 maahanmuuttajataustaista nuorta on joutunut pakenemaan kotoaan väkivallan uhan vuoksi. Kunniaväkivallan uhrit saattavat joutua jäämään pois kaikista yhteisistä koulun retkistä ja sosiaalisista kanssakäymisistä, he osoittavat usein masennuksen ja levottomuuden merkkejä ja pahimmillaan väkivalta voi johtaa pakkoavioliittoihin. Kontrollointi perustuu useimmiten uhkailuun, väkivalta saattaa olla yhteisöllistä ja ulottua jopa valtiorajojen ulkopuolelle. Uhri voi joutua eroamaan yhteisöstään kokonaan päästäkseen eroon painostuksesta, uhkailusta ja väkivallasta.

Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttuminen on haasteellista. Ihmisoikeusliiton selvityksen mukaan perehdytystä kaipaavat niin poliisi, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, opettajat kuin maahanmuuttajien kanssa työskentelevät. Kunniaväkivaltaa kokenut äiti voi pelätä, että hänen lapsensa otetaan huostaan, mikäli ongelmat kotona paljastuvat. Ilmoittamisen kynnystä ja tiedostusta pitää pystyä parantamaan, jotta tapaukset saadaan tietoon ja niihin voidaan puuttua. Lisäksi ennalta ehkäisevään työhön tulee panostaa: kunniaväkivaltaa havaitaan sellaisten maahanmuuttajayhteisöjen keskuudessa, joiden kotimaassa perhe- ja kunniaväkivaltaa ei tuomita herkästi lainsäädännöllisesti kuin sosiaalisestikaan.

Vuonna 2015 Suomessa voimaan astunut Istanbulin sopimus, jossa myös kunniaväkivalta tunnistetaan, on hyvä alku yhdessä Helsingin poliisin aloittaman salaisessa paikassa päivystävän kriisiavun kanssa. Viranomaiset kuitenkin tarvitsevat selkeät toimintaohjeet kunniaväkivaltatilanteissa toimimiseksi. Lisäksi asiasta tiedottamista pitää lisätä, jotta asia tiedostetaan rikokseksi Suomessa ja ilmoituskynnys rikoksesta madaltuu.

 

Lisätiedot:

Malla Rannikko-Laine

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

puh. 040 7213429

 

Marika Helin

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten järjestösihteeri

puh. 050 5962854