Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsästä luonnonsuojelualue

14.11.2019

Turun ja Raision rajalla on noin 100 hehtaarin laajuinen alue havupuuvaltaista ikimetsää. Keskeiset asukas- ja kansalaisjärjestöt molemmista kaupungeista ovat valmistelleet kuntalaisaloitteen Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Alue täyttää kaikki luonnonsuojelualueelta vaadittavat kriteerit. Lisäksi se muodostaa yhtenäisen viherverkon Turusta Raisioon. On suoranainen ihme, että alue on säilynyt eheänä, luonnontilaisena lähimetsäalueena tarjoten kaupunkilaisille ainutlaatuisen ulkoilureitistön. Alueen eteläpäässä sijaitsee Tapion Alttari, joka on geologisena kohteena erityisen merkittävä, koska tällaisia luonnonalttareita ei ole montakaan koko Suomessa. Alttari sijaitsee Raision puolella. Alueesta 80 prosenttia on Turun ja 20 prosenttia Raision puolella.

Turun yliopiston tutkija Ari Karhilahden mukaan alue on Ruissaloon verrattavissa oleva luonnonvarainen ikimetsä, jollaisia ei enää juuri ole Etelä-Suomessa.  Luontoarvoselvityksen tehneiden Karhilahden ja Valonian virtavesiasiantuntija Janne Tolosen tutkimusten perusteella metsän puustosta, kasvillisuudesta ja pienvesistä sekä linnustosta on saatu uutta tietoa. Alueen luonnon monimuotoisuus turvaa elinympäristön paitsi harvinaistuville eliölajeille ja kasveille myös lisääntymispaikkoja eri eläinlajeille.

YK:n tavoite luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiselle on vuosi 2020. Monimuotoisuus helpottaa ekosysteemin sopeutumista ilmaston muuttumiseen. Ensi vuonna uudistetaan luonnon monimuotoisuutta koskeva kansainvälinen sopimus ja arvioidaan vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun tulee asettua kaikkien sosiaalisten, taloudellisten tai poliittisten päätösten edellytykseksi. Kaupunki- ja maankäyttösuunnittelussa tämä merkitsee valmistautumista hillitsemään ilmastonmuutosta.

Adressi kuntalaisaloitteen puolesta on nyt kerännyt lähes 5000 allekirjoitusta.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset tukevat kuntalaisaloitteen toteutumista.

 

Lisätiedot:

Malla Rannikko-Laine                                                                        

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten pj.                                          

040 7213429    

 

Iina Antinluoma

Turun Kokoomusnaisten pj.

  040 5652611