Kokoomusnaiset kutsuu naisjärjestöt koolle etsimään ratkaisuja vauvakatoon

2.12.2019

 

Kokoomusnaiset kutsuu naisjärjestöt etsimään yhdessä ratkaisuja siihen, miten syntyvyys saadaan nousuun ja Suomesta tehdään paras maa lapsille ja perheille. Suomalaisten syntyvyys on historiallisen alhaisella tasolla. Seitsemässä vuodessa syntyvyys on laskenut viidenneksen ja viime vuonna syntyi vain 47 577 vauvaa. Viimeksi Suomessa on syntynyt yhtä vähän lapsia nälkävuonna 1868.

Ongelman ydin on, että liian monen henkilökohtainen lapsilukutoive jää toteutumatta. Väestöliiton perhebarometrin mukaan Suomessa on syvä kuilu toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä. Suomalaiset toivovat keskimäärin kahta lasta. Viime vuonna nainen synnytti keskimäärin 1,41 lasta. Tämän vuosikymmenen kehityksen perusteella Tilastokeskus arvioi, että keskimääräistä lapsilukua mittaava kokonaishedelmällisyysluku olisi jatkossa vain 1,35. Muutos on ollut merkittävä, koska vielä viisi vuotta sitten luvun ajateltiin olevan 1,7.

"Lasten saaminen ei saa jäädä kiinni tulevaisuuden huolista, taloustilanteesta tai yhteiskunnan rakenteista. Syntyvyys ei kohene myöskään painostamalla, mutta mielestämme on tärkeää luoda mahdollisimman suotuisat olosuhteet sille, että mahdollisimman monen suomalaisen lapsilukutoive voi toteutua.” Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja Malla Rannikko-Laine sanoo.

Lapsiperheitä voitaisiin nykyistä paremmin tukea esimerkiksi verotuksella sellaisten palveluiden kautta, jotka helpottavat lasten palveluiden järjestämistä. Yhteiskunnallisella päätöksenteolla voimme myös vaikuttaa perheiden työllisyyteen ja asenneilmapiiriin. Hyvä työllisyyskehitys on perheiden toimeentulon kannalta tärkeää. Perheiden palveluista on huolehdittava sekä työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava.

Kokoomusnaiset on tehnyt pitkäjänteisesti tulevaisuustyötä lapsi- ja perhemyönteisyyden puolesta. Haluamme aloittaa yhteisen keskustelun naisjärjestöjen kanssa ja tarttua ratkaisukeskeisesti syntyvyysteemaan. Kutsumme naisjärjestöt koolle pohtimaan yhdessä vauvakatoa ja perheiden arjen sujuvoittamista. 

Lisätietoja:

Malla Rannikko-Laine                                Puheenjohtaja