Kannanotto: Omaishoitajien jaksamiseen on panostettava

18.2.2020

Viime eduskuntavaalien aikaan yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi vanhustenhoito. Huoli heitteille jätetyistä vanhuksista toistui uutisotsikoissa, samoin kuin hoitajien riittävä määrä ja heidän jaksamisensa. Sittemmin keskustelu on hiljentynyt.
 

Yksi tärkeää vanhustyötä tekevä joukko on omaishoitajat, joiden jaksamisesta yhteiskunta ei tällä hetkellä juurikaan huolehdi. Läheiset ovat usein huolissaan omaishoitajan jaksamisesta, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, yksinäisyydestä ja siitä, miten sellaisen omaishoitajan käy, jolla ei ole yhtäkään luotettavaa läheistä apuna arjessa.
 

Omaishoidon tukemiselle olisi tarvetta – se on erittäin kustannustehokasta hoitoa. Suomessa omaishoidon tukea sai vuoden 2017 aikana noin 48 000 henkilöä, joista 65 vuotta täyttäneitä oli 67 %, 18–64 -vuotiaita 17 % ja 0–17-vuotiaita 17 %. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia oli 46 100, joista 58 % oli 65 vuotta täyttäneitä.
 

Yksilön omaishoidon vuosittainen hintalappu yhteiskunnalle on keskimäärin arviolta 10 000 euroa, kun huomioidaan hoitopalkkiot ja omaishoitoa tukevat palvelut. Sen sijaan kotihoidon järjestely, jossa vanhuksen luona vieraillaan kahdesti päivässä, maksaa noin 30 000 euroa. Tehostettu palveluasuminen maksaa yhteiskunnalle puolestaan keskimäärin lähes 42 000 euroa.
 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset vaativat, että Suomen vanhustyö on suunniteltava kokonaisuutena eli huomioiden vanhusten yksilölliset tarpeet. Vanhusten kotona asuminen edellyttää työnjaon ja vastuualueiden tarkastelua, milloin, mitkä ja millaisin kustannuksin palvelut vanhusten koteihin tuotetaan ja ketkä huolenpidosta vastaavat.  Tällä hetkellä Suomessa avopalveluissa keskitytään somaattisten sairauksien hoitoon.
 

Omaishoitajia on Suomessa noin 100 000, mutta omaishoidon tuen sopimuksen tehneitä vain 48 000. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta tai kuntayhtymä säännösten sallimissa rajoissa.
 

Nyt olisi aika saada kunnille yhteneväiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet sekä suunnitelma siitä, miten omaishoitajia voidaan tukea heidän jaksamisessaan. Vanhukset odottavat, että heillä tulee tunne ja kokemus ihmisarvoisesta elämästä.
 

Lisätiedot:

Iina Antinluoma
Puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry.
040-5652611
 

Elisabeth Erholtz
Hallituksen varajäsen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry.
040-5004212