Kannanotto: Kehitysvammaisten työosuusraha ei aina kata edes ateriaa

19.8.2020

Jo vuosia on puhuttu kehitysvammaisten työtoiminnan korvauksista. Suomessa on arviolta noin 30 000 kehitysvammaista työikäistä ihmistä, joista 9 000 osallistuu työtoimintaan työkeskuksissa tai on avotyötoiminnassa tavallisilla työpaikoilla. Noin 3% kehitysvammaisista on tällä hetkellä Suomessa palkkatöissä. On muistettava, että työtoiminta on tärkeää henkilön hyvinvoinnin kannalta ja se toimii hyvänä tukipalvelumuotona ja turvaa monien elämänlaatua ja toimintakykyä.

Käytännössä kehitysvammaiset tekevät työtoiminnassa töitä, joista he saavat minimaalista korvausta. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa vaan työosuusrahaa 0-12 €/työpäivä. Keskimäärin noin 7 €/pv eli, 140 €/kk. Raha tulee sosiaalihuollon kautta. Työosuusrahan määrästä ja ylläpitomaksusta päättää työkeskus ja työkeskusta ylläpitävä organisaatio.

Tästä työtoiminnasta ei kerry lisäeläkettä, ei vuosilomaa, eikä ole työterveyshuoltoa. Avotyötä tehdään usein pitkiäkin aikoja ilman, että toiminta johtaisi työsuhteiseen työhön. Totuus on myös, etteivät kaikki tule koskaan pääsemään työelämään.

Tästä rahasta työntekijä usein maksaa toimintakeskukselle ylläpitomaksun esimerkiksi lounaasta ja kahvista, ellei mukana ole omia eväitä. Tämä ylläpitomaksu voi olla jopa korkeampi kuin työntekijän saama työosuusraha/pv. Työntekijä saa bruttona työkyvyttömyyseläkettä noin 835 €/kk ja tarvittaessa asumistukea. Useinkaan nämä yhdessä eivät riitä elämiseen ja lisätukena voi tarvittaessa hakea toimeentulotukea, joka on kuitenkin tarkoitettu lyhytaikaiseksi avuksi.

Tämänhetkinen tilanne on täysin kestämätön. Se pitää kehitysvammaisia köyhyydessä ja voi syrjäyttää heitä jopa arkielämästä. Jotta työosuusraha jäisi työntekijälle itselleen elämiseen, se edellyttää esim. hävikkiruoan saamista työkeskuksiin. Ruoan valmistaminen paikanpäällä kaikille yhteisesti on myös yksi kuntoutuksen muoto.  Evira on kesällä 2017 päivittänyt ruoka-apuohjeen juuri hyväntekeväisyysjakelun huomioiden.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee huomioida paremmin kehitysvammaisten heikko tilanne.

 

Lisätiedot:

Iina Antinluoma
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset
040-5652611

 

Päivyt Suhonen

Raision Seudun Kokoomusnaiset ry

044-978 5910