Kannanotto: Lapsiperheille omat perhekeskukset ja näihin lastenlääkärit

19.8.2020

Suomalaiset lapset ovat maailman terveimpiä, mutta somaattisten sairauksien tilalle ovat tulleet yhä useammin psykososiaaliset ongelmat ja perheitten ongelmat. Onkin muistettava se, että lapsen oireillessa myös lapsen perhe on huomioitava.

Lapsiperheiden ongelmien hoito on pirstoutunut, siksi olisi luotava lasten oma sotemalli ja keskitettävä perheiden palvelut yhden luukun toimintamalliin. Tämä koskee etenkin niitä perheitä, joissa on vakavia sairauksia tai yhtäaikaisesti useita ongelmia.

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat toimintamallissa keskeisiä. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat hyviä esimerkkejä matalan kynnyksen palveluista. Olennaista on myös työ yli hallintokuntarajojen sekä työ kolmannen sektorin kanssa. 

Hallitus valmistelee parhaillaan sote-mallia, jossa lapsen etu ja kokonaistilanne eivät tule riittävästi huomioiduksi. Mallin tulisi tarjota selkeä vastuuketju perheiden avuksi.

 Lapsen ja perheen ongelmien koordinaatiovastuun pitää olla keskitetysti julkisella puolella, vaikka mukana on sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. Nykyisin lapsilla on paljon vakuutuksia ja perheet käyttävät yksityisiä palveluja, jotka on saatava mukaan perhekeskusten toimintaan. Tämä koskee erityisesti niitä lapsia, joilla on vaikeita sairauksia, sekä runsaasti palveluja käyttäviä perheitä.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset esittää, että maakuntien liikelaitosten yhteyteen perustetaan alueellisia perhekeskuksia, joissa on neuvola, lasten ja nuorten perusterveydenhuolto, lasten hammashuolto, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu ja nk. jalkautuvat lastenlääkärit. Näin mahdollisestaan yhtenäinen toimintamalli maakunnan liikelaitoksessa. Palvelupisteitä voisi alueilla olla enemmänkin, mutta kaikki toiminta perustuisi perhekeskuksiin, joissa perheitä palvelisi myös lastenlääkäri.

 

Lisätiedot:

Iina Antinluoma

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry

040 5652 611

 

Marjatta Hyttinen

Salon Kokoomusnaiset ry

040 053 3173