Mielipide: Kampankointirauha on taattava jokaiselle

20.1.2021

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset:

Kampanjointirauha on taattava jokaiselle

 

Kuntavaalit lähestyvät kevään myötä ja erityisesti monia ehdokkuutta harkitsevia naisia epäilyttää mahdollinen häirintä vaalityötä tehdessä. Kyselytutkimusten mukaan vihapuhe ja häirintä koskettavatkin erityisesti naisia, joten huoli on perusteltu. Useimmiten vihapuhe ja häirintä liittyy naisten sukupuoleen. Poliittisiin toimijoihin kohdistuvan vihapuheen on todettu lisääntyvän erityisesti vaalien alla ja eduskuntavaaleissa 2019 koettiin ennen näkemättömän paljon häirintää vaaliaikana.

Ehdokkaiden häirintä, väkivallalla uhkailu ja väkivalta itsessään ovat demokratian kannalta vaarallista toimintaa. Turvallinen ja toisia kunnioittava keskustelu ja ilmapiiri kuuluvat osaksi vakaata demokraattista yhteiskuntaa. Kukaan ei saa joutua kokemaan pelkoa osallistuessaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

Häirinnän ja vihapuheen tarkoituksena on aina vaimentaa erilaisia mielipiteitä ja äänenpainoja. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu kuitenkin perustavanlaatuisesti se, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi taustastaan riippumatta. Kenenkään toimintaa ei saa rajoittaa pelottelemalla.

Naisia tarvitaan lisää mukaan päätöksentekijöiksi. Samaan aikaan he kuitenkin kokevat eniten vähättelyä ja suoranaista ahdistelua vaalityössään. Tasa-arvon edistymisen, demokratian ja sananvapauden kannalta onkin erityisen tärkeää, että kampanjointirauha taataan jokaiselle. Sukupuolesta riippumatta.

 

Lisätiedot:

Iina Antinluoma

Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset

040-5652611