Kannanotto:  Luotettavan tiedon tulee olla kaikkien saatavilla

17.2.2021

Yhteiskunnallinen keskustelu myös Suomessa on muuttunut kuluneen vuosikymmenen aikana yhä kuplautuneemmaksi. Sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että samanmielisten ihmisten kanssa on yhä helpompi muodostaa tiiviitä joukkoja, joiden sisällä ajatukset ja ideat eivät saa haastajia. Maailmankuvamme muuttuu helposti kapeammaksi, kun suljemme korvamme muilta kuin sisäpiiriläisten mielipiteiltä.

Kuplautumista on vaikea estää, mutta sen vastapainona olisi tärkeää taata tiedon vapaa saatavuus. Tänä päivänä valemedia, populistiset mielipiteet ja väärän tiedon levittäminen ovat arkipäivää. Sitä vastaan tulisi tarjota faktapohjaista ja objektiivista, vastuullista tietoa kaikille tasapuolisesti. Vastuullisesti toimitetun tiedon saavuttaminen pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Monille yleinen ongelma on kuitenkin eri kanavien kautta saatavan tiedon maksullisuus.

Mediatuotannossa kuohuu. Sanomalehtikustantajien ja paikallismedioiden toimijoidenkin on elantonsa ansaittava. Uutta yleisradion toimintaa määrittelevää lakia ollaan rakentamassa. Uudella lailla pyritään mm määrittelemään yleisradion tuottaman mediasisällön rajoista. Yhtenä tavoitteena mahdollistaa maassamme myös paikallisten medioiden elinmahdollisuus. Tällä hetkellä keskustellaan pääasiassa siitä, kenellä on oikeus tuottaa minkäkin laista sisältöä ja kenen tehtävä on tuottaa tietynlaista tuotetta. On myös pohdittava sitä, kenellä on oikeus saada tuota tuotettua sisältöä.

Yhä useampi objektiiviseen tiedon jakamiseen pyrkivä tiedotusväline on muuttunut kokonaan tai ainakin osittain maksulliseksi. Perinteinen printtimedia voi tuntua hyvinkin hintavalta monen kukkarossa. Samaan aikaan myös nettiversioissa artikkelit ovat maksumuurin takana. Kiinnostavan, ajantasaisen ja tärkeän tiedon lähteille pääseminen voi siis toisinaan olla lompakon paksuudesta kiinni.

Juuri nyt olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus saada tietoa luotettavista lähteistä yhdenvertaisesti. Odotamme päättäjiltä selkeitä toimenpiteitä ja painotamme asian tärkeyttä, jotta medialukutaito säilyisi ja kehittyisi ajan ja yhteiskunnan vaatimalle tasolle. Tämä vaatii kaikille kansalaisille mahdollisuuden oikean tiedon saantiin eri medioiden kautta.

Lisätiedot:

Iina Antinluoma
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset
040-5652611

Kirsi Markkola
puheenjohtaja
Auranlaakson Kokoomusnaiset
040-7168357