Kannanotto: Poikkeusolot haastavat tulevaisuuden tekijät

29.3.2021

Poikkeusolot ovat kestäneet jo reilun vuoden päivät. Rokotteita odotellaan ja nuoret, nuoret aikuiset saavat sitä odotella ”viimeiseen” asti. Suomessa toimeenpannut rajoitustoimet vähensivät väestön sosiaaliset kontaktit minimiin, sulkivat kirjastot ja kahvilat sekä keskeyttivät monet harrastukset. Poikkeusolot vaikuttivat lapsiin ja nuoriin erityisesti lähiopetuksen keskeytymisen kautta. Erityisiä järjestelyitä jouduttiin toteuttamaan myös harrastusten, nuorille suunnatun vapaa-ajanvieton ja kokoontumisten suhteen.

Tutkimuksista saadut tulokset kertovat karua kieltään koronarajoitusten vaikutuksista nuoriin. Syrjäytyminen, masentuneisuus ja yksinäisyyden tunne ovat lisääntyneet. Tilanne on ollut stressaava erityisesti niiden nuorten osalta, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea kotoaan.

Koulutuksen järjestäjät ovat toimintaohjeiden kyllästyttämät ja opetushenkilökunnan jaksaminen alkaa käydä vähiin. Nuorilta ja nuorilta aikuisilta vaaditaan paljon enemmän itseohjautuvuutta ja valmiutta etäopetuksen myötä. Aloitusvaihe opinnoissa on tärkeä uusien sosiaalisten suhteiden luomiseksi, ryhmäytymiseksi, kokemusten jakamiseksi ja oman paikkansa löytämiseksi. Nämä nuorten elämän kannalta merkitykselliset asiat ovat poikkeusoloissa jääneet hyvinkin vähäisiksi.

Monen nuoren arkeen kuuluu korkeakouluopintoihin siirryttäessä asuinpaikkakunnan vaihto, uudet asuinympäristöt ja irtautuminen vanhemmista. Poikkeusoloissa tilanteista syntyy haastavia. Arki ja vapaa-aika molemmat kärsivät korona-ajan ohjeistuksista ja monista muutoksista.

Poikkeuksellisina aikoina huoli tulevaisuuden tekijöistä on aiheellinen. Tarvitsemme merkittävää lisäystä mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja myös opintopsykologien määrää on kasvatettava. Meillä ei ole varaa hukata kokonaista sukupolvea koronakriisin vuoksi. Lisäksi yhteisöllisyyden muotoja tulee mahdollistaa heti, kun rokote ja tautitilanne sen sallivat.