Kannanotto: Lapsistrategian tulee toteutua myös korona-aikana

26.8.2021

Kansallinen lapsistrategian pohjatyö valmistui toukokuussa 2020. Strategian komiteamietintö valmistui 31.12.2020 eli juuri keskellä pahinta korona-aikaa. Lapsistrategian tavoitteena on, että lapsen oikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla sekä lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Itse Lapsen oikeuksien sopimus on ollut Suomessa voimassa jo vuodesta 1991. Korona-aikana ovat korostuneet aikuisten oikeudet osallistua erilaisiin tapahtumiin ja matkustaa, kun taas lasten ja nuorten oikeudet päästä lähipetukseen tai samanikäisten kanssa harrastaminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Koronan tuomat negatiiviset vaikutukset perheisiin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin on tiedostettu sekä tutkimuksin todettu. Osa nuorista on vuosi sitten syksyllä aloittanut toisen asteen opinnot lähes suoraan etänä eivätkä näin ollen päässeet kunnolla tutustumaan omaan ryhmäänsä. Myös monet harrastukset ovat olleet korona-aikana tauolla. Osalle nuorista tilanne on ollut hyvin kuormittava ja he ovat kokeneet yksinäisyyttä. Nyt, kun eletään jo neljättä korona-aallon aikaa, on päätöksissä hyvin tarkkaan punnittava vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä kysyttävä heidän mielipidettään asioihin. On varmistettava kaikin tavoin, että lapsen oikeudet toteutuvat myös poikkeuksellisissa oloissa.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset edellyttää, että lapsistrategian henki näkyy selvästi korona-aikana ja myös pitkään sen jälkeen tehtävissä lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä. Kunnissa tehtävää etsivää nuorisotyötä on hyvä kehittää, ja löytää uusia luovia tapoja kohdata nuoria, joilla on tarvetta ohjaukseen, tukeen ja turvaan. On tehtävä päätöksiä, joilla mahdollistetaan toinen toistensa kohtaaminen, turvallisesti ja matalalla kynnyksellä. Raision harrastamisen malli on hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta. Siinä tavoitteena on saada jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.