Kannanotto: Suomen turvallisuuspolitiikan tulee nojata realismiin

17.9.2021

Viime aikaiset tapahtumat Afganistanissa ovat olleet järkyttäviä ja osoittaneet jälleen selkeästi yhteistyön tarpeen kestävän rauhan rakentamisessa. Yhdysvaltojen ilmoitus vetää joukkonsa 20 vuoden jälkeen Afganista käynnisti tapahtumat, joita olemme surulla seuranneet myös Suomessa.

Talibanin nopea eteneminen tuli kaikille yllätyksenä ja länsimaille tuli kiire onnistua evakuoimaan edes suurimman osan oman maansa kansalaisista ja yhteistyökumppaneista vaaralliseksi muuttuneelta alueelta. Valitettavasti myös suomalaisia jäi Afganistaniin eikä kaikille pystytty tarjoamaan apua. Jokainen menetys on tragedia, ihminen. Muutakin kuin numero tilastoissa.

Tilanteessa tuli selväksi myös Suomen ja monien EU-maiden riippuvuus Yhdysvaltojen toiminnasta Kabulissa. Pelastusoperaatio ei olisi ollut suurilta osin mahdollista ilman NATOn apua. Valitettavasti Pohjoismainen yhteistyö tai edes EU:n nopean toiminnan joukot eivät pysty vastaavissa tilanteissa tarjoamaan tarvittavaa nopeutta ja reaktiivisuutta.

Turvallisuustilanne maailmalla vaikuttaa väistämättä myös Suomeen. Globalistumisen hyvät ja huonot puolet suuntautuvat myös meille. Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mielestä olisikin tärkeää, että turvallisuuspolitiikkamme rakennettaisiin realismin varaan ja NATOa koskevaa keskustelua käytäisiin aktiivisemmin. Erityisen tärkeää keskustelu olisi käydä nyt, kun EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspoliittista strategiaa muovataan.